DANH MỤC
HOTLINE: 04 3640 1905 - 0936 336 389

»
»

“Đẳng cấp - Sang trọng - Hấp dẫn - Thú vị” Teambuilding tại các khu Resort cao cấp dành cho các doanh nghiệp chi phí thấp.

Teambuilding tại các khu Resort cao cấp

Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Đà Nẵng – Furama Resort*****

Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Đà Nẵng – Furama Resort*****

Giá: 6.895.000 VNĐ
Thời gian: Tour 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Sunspa Resort****

Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Sunspa Resort****

Giá: 4.950.000 VNĐ
Thời gian: Tour 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Tuần Châu Resort****

Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Tuần Châu Resort****

Giá: 3.050.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Emeralda Resort***** (2 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Emeralda Resort***** (2 Ngày)

Giá: 2.990.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Hon Dau Resort**** (2 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Hon Dau Resort**** (2 Ngày)

Giá: 2.945.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Tản Đà Resort**** (2 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Tản Đà Resort**** (2 Ngày)

Giá: 2.890.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Flamingo Đại Lải Resort***** (2 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Flamingo Đại Lải Resort***** (2 Ngày)

Giá: 2.790.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Asean Resort**** (2 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Asean Resort**** (2 Ngày)

Giá: 2.755.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Belvedere Resort**** (2 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Belvedere Resort**** (2 Ngày)

Giá: 2.445.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Asean Resort**** (1 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Asean Resort**** (1 Ngày)

Giá: 1.250.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Tan Da Resort**** (1 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội - Tan Da Resort**** (1 Ngày)

Giá: 1.225.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Hon Dau Resort**** (1 Ngày)

Chương trình Teambuilding: Hà Nội – Hon Dau Resort**** (1 Ngày)

Giá: 1.195.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Ngày
Khởi hành từ Hà Nội
Trang: 1 2