DANH MỤC
HOTLINE: 024 3640 1905 - 0936 336 389

»
»

“Hấp dẫn - Vui là chính - Rẻ bất ngờ” Vui chơi sảng khoái, kết nối đam mê Chỉ với 450.000đ/người/1 ngày, dành cho HSSV tại các khu Du lịch.

Teambuilding tại các khu du lịch cho HSSV

Teambuilding HSSV: Hà Nội - khu du lịch Thác Đa (01 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - khu du lịch Thác Đa (01 ngày)

Giá: 450.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Tiên Lãng(02 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Tiên Lãng(02 ngày)

Giá: 985.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Tiên Lãng(01 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Tiên Lãng(01 ngày)

Giá: 450.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc (02 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc (02 ngày)

Giá: 945.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Máy bay
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc (01  ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc (01 ngày)

Giá: 450.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội – Sơn Tây - KDL Đầm Long (02 Ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội – Sơn Tây - KDL Đầm Long (02 Ngày)

Giá: 845.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - KDL Thanh Thủy(01 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - KDL Thanh Thủy(01 ngày)

Giá: 450.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - KDL Thanh Thủy (02 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - KDL Thanh Thủy (02 ngày)

Giá: 865.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Ninh Bình - Rừng Quốc Gia Cúc Phương (02 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Ninh Bình - Rừng Quốc Gia Cúc Phương (02 ngày)

Giá: 875.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Hòa Bình - Cửu Thác Tú Sơn (1 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Hòa Bình - Cửu Thác Tú Sơn (1 ngày)

Giá: 450.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Sơn Tây - KDL Đầm Long (01 Ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Sơn Tây - KDL Đầm Long (01 Ngày)

Giá: 450.000 VNĐ
Thời gian: Tour trong ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Teambuilding HSSV: Hà Nội - Hòa Bình - Cửu Thác Tú Sơn (2 ngày)

Teambuilding HSSV: Hà Nội - Hòa Bình - Cửu Thác Tú Sơn (2 ngày)

Giá: 865.000 VNĐ
Thời gian: Tour 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày đi: Hàng Tuần
Khởi hành từ Hà Nội
Trang: 1 2